MUDr. Kateřina Šochová
Rehabilitační centrum Šenov

Jak se k nám objednat?

Telefonicky na číslech: 596 811 289 nebo 602 544 939, nebo osobně u nás na Rehabilitaci Šenov, a to v provozní době našeho Rehabilitačního Centra, mimo polední přestávku. Objednávky po emailu nelze akceptovat, neboť termíny objednání se neustále mění dle obsazenosti, není proto možné odepisovat na emaily s tím, že Vám rezervujeme termíny (protože Vám tyto termíny nemusí vyhovovat) a mezitím může být tento termín telefonicky obsazen někým jiným. Na otázku v emailu, kdy máme první volný termín na rehabilitaci, se obtížně odpovídá v případě, že neuvedete, o co konkrétně máte zájem, protože na každou proceduru nebo službu jsou tyto termíny jiné! Jiné termíny jsou na masáže, jiné na vstupní vyšetření k lékaři, jiné na Rázovou vlnu, jiné na TR-Therapy, jiné na klasickou rehabilitaci na ZP... Proto po emailu neobjednáváme ani nesdělujeme nejdřívější volné termíny, neboť to není v našich možnostech...

Budova Rehabilitačního centra Šenov V případě, že se chcete k nám objednat, stačí zavolat na 602 544 939 nebo 596 811 289. Našimi Fyzioterapeuty budete dotázání na zdravotní pojišťovnu, a to z důvodu, zda máte naši smluvní zdravotní pojišťovnu - RBP 213, ČPZP 205, ZPMV 211, VoZP 201, a poté budete dotázání, jaké máte potíže - respect. s čím se objednáváte, zda se chcete objednat na vstupní vyšetření do ordinace k lékaři (a tedy následnou léčbu, kterou hradní zdravotní pojišťovny), nebo na léčbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, např. Masáže, TR- Therapy, Rázovou vlnu, Dornovu metodu, Suchou masážní vanu, Zábaly CO2, Kolagenové injekce MD, Kryoterapie a jiné.. Není ani nutné sdělovat nám po telefonu podrobné informace ohledně Vašeho zdravotního stavu, protože vše pak probíráte s odborným lékařem v ordinaci.

Pokud se objednáváte např. k Rázové vlně, tak ji předchází vstupní vyšetření v ordinaci s rozvahou, zda je pro Vás tato léčba vhodná, poté následně naplánujeme termíny dalších aplikací (neobjednávejte po telefonu). Cenu všech nadstandardních procedur, které nehradí zdravotní pojišťovny, naleznete v Ceníku služeb, akční ceny a zvýhodnění pak v Akcích a Novinkách na našem webu. Pokud se naopak objednáváte např. na TR- Therapy, není nutné vyšetření lékařem, tato léčba je velmi bezpečná a případné kontraindikace léčby proberete před aplikací s odborným Fyzioterapeutem, který léčbu provádí a má rovněž odborné kurzy k této metodě...

Nicméně, nejsme ordinace, která funguje online nonstop a v žádném případě není v našich možnostech obratem zodpovídat každý emailový dotaz, nebo hodnotit elektronicky zaslané výsledky MRI, RTG nebo např. hodnotit postup jiného lékaře nebo zdravotnického zařízení. K tomuto slouží ordinace a ordinační hodiny lékaře s případnou osobní konzultací.

Důležité - Paušální poplatek od 1.7.2019

Od 1.7.2019 jsme v našem Rehabilitačním centru zavedli Paušální poplatek - 600,- Kč pro pacienty na klasickou rehabilitaci na ZP...

Paušální poplatek je platba za výkony, které jsou v době léčení pacienta poskytnuty a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Tyto výkony jsou aplikovány dle aktuálního zdravotního stavu pacienta na základě vyšetření lékařem nebo fyzioterapeutem, jedná se o tyto výkony v ceně poplatku:

  • 1 aplikaci negativní termoterapie, tj.aplikace Lokální kryoterapie na jeden segment,do 5 minut (nebo 1 aplikace Tepelné terapie - Rašelina - jednorázové přírodní zdroje bez potřísnění na jeden segment, do 20 minut)
  • 1 aplikaci Laser sprchy na jeden segment do 8 minut
  • 1 aplikaci 1-3x cross tape
  • rezervaci termínů rehabilitací a procedur
  • jednorázový materiál, který není hrazen ze zdravotního pojištění

Paušální poplatek u nás nehradí:

Tento paušální poplatek bude vybírán při vstupním vyšetření v ordinaci, v případě FT poukazu pak u první aplikace léčby, či při objednání termínů Fyzioterapeutem. Hradí pacienti objednávající se ke klasické standardní rehabilitaci, jak s poukazem K, nebo s poukazem FT, nebo bez poukazu.

Čekací lhůty

Jsou různé pro různý typ procedur nebo služby. Pokud se tedy objednáváte na Masáž k masérovi, pak hledáme nejčasnější volný termín na Masáž, který Vám vyhovuje. Pokud je Vaším požadavkem pouze pondělí od 17hod, pak hledáme nejčasnější volné pondělí od 17hod. Proto se může stát, že kdokoliv volající po Vás se zájmem o Masáž, ale možností se dostavit kdykoliv, pravděpodobně dostane termín dříve než Vy s konkrétním požadavkem času a dne. Tímto rovněž navazuji na vysvětlení viz výše, proč neakceptujeme objednávky po emailu.

Tyto Masáže nehradí zdravotní pojišťovny, pacienti si je hradí sami, není proto nutné vstupní vyšetření v ordinaci odborného lékaře! Rovněž ostatní procedury, které nehradí zdravotní pojišťovny, je možno absolvovat bez vyšetření lékařem, v případě nejasností, zda tuto proceduru můžete absolvovat, je možné napsat nám email (a k tomu jsou právě určeny tyto emaily), a nebo se můžete zeptat našeho personálu - našich odborných Fyzioterapeutů - kteří jsou plně kompetentní Vám v tomto pomoci, a pokud by se jednalo o nějakou neobvyklou záležitost, proberou ji s naším lékařem RFM.

Pokud se objednáváte na vyšetření do ordinace lékaře, na které budou navazovat rehabilitační procedury, pak je objednání opět jiné a závisí na počtu "čekajících" pacientů před Vámi. Pokud se objednáváte na Masáž, pak musí být volný v danou dobu masér, pokud se chcete objednat např. na Dornovu metodu, pak musí být volné místo k Fyzioterapeutovi, který tuto metodu ovládá (a protože se jedná o metodu, kterou nehradí zdravotní pojišťovny, není nutné vstupní vyšetření lékařem, ovšem, pokud máte zájem o konzultaci lékařem, pak je možné se objednat ke konzultaci, kterou ale nehradí zdravotní pojišťovny, viz ceník služeb).

Zároveň je nutné si uvědomit, že v ordinaci je na Vás vyhrazený a pojišťovnou stanovený čas (k odebrání anamnézy, klinickému vyšetření, zhodnocení dalších nálezů a sestavení léčby - terapií) a není zde prostor na zdlouhavé vysvětlování důvodů např. čekací lhůty, může se totiž stát, že budete muset být přeobjednaní na jiný termín, neboť díky vysvětlování např. délky čekacích lhůt se nestihne vyšetření a sestavení léčebného plánu. Zároveň umožňujeme, např. pro cizince, kteří na vyšetření spěchají z důvodu návratu do ciziny, možnost přednostního termínu vyšetření - ošetření, a to v pracovní dny mimo pracovní ordinační dobu, viz ceník služeb, a to vždy po domluvě s personálem, který Vám sdělí nejbližší možný termín.

Polední přestávka

Vážení pacienti a klienti, každý den máme polední přestávku od 11,30-12,00 hod a ve čtvrtek od 12,00-12,30 hod, kdy obědváme. Proto v době přestávky nepřijímáme telefonáty, ani krátce trvající (po součtu časů tyto telefony někdy převyšovaly délku polední pauzy.. ), protože máme pauzu na oběd. V rámci RFM rehabilitace - fyzioterapie se nejedná o pohotovost, kde odkladem hrozí újma na zdraví nebo dokonce smrt.. Moc děkujeme za pochopení, že nás necháte v klidu najíst a respektujete tedy naši polední pauzu. Považujeme za neslušné mlaskat do telefonu.

Co k objednání potřebujete? Mám mít od lékaře Poukaz K nebo Poukaz FT ?

Zdravotní potíže týkající se pohybového systému, který řeší rehabilitace - fyzioterapie, a pak naší smluvní zdravotní pojišťovnu, RBP 213, ČPZP 205, ZPMV 211, VoZP 201, VZP 111. Nespolupracujeme s OZP 207. Dále potřebujete průkaz pojištěnce.

1. Nemáte poukaz od jiného lékaře - tedy pokud máte zdravotní potíže týkající se pohybového systému, jste následně objednáni k vstupnímu vyšetření u nás v ordinaci lékaře RFM a je Vám dle Vaších potíží nastavena léčba, kterou hradí zdravotní pojišťovna (po domluvě s Vámi můžete využít i nadstandardní léčbu, kterou ale nikdy nehradí zdravotní pojišťovny nebo pak jejich kombinaci).

2. Máte Poukaz na ošetření / vyšetření od jiného lékaře (praktického lékaře, ortopeda, neurologa, revmatologa, gynekologa, atd..).

Existují dva typy poukazu: Poukaz na ošetření / vyšetření K nebo Poukaz na ošetření / vyšetření FT.

poukaz typu K poukaz typu FT

Poukaz typu K - předepisující lékař Vás odesílá k rehabilitačnímu lékaři RFM, který má rozhodnout o způsobu Vaší léčby, tedy se objednáváte na vstupní vyšetření do ordinace rehabilitačního lékaře RFM

Poukaz typu FT - pak není nutné vyšetření v ordinaci rehabilitačního lékaře RFM, protože již došlo k vyšetření jiným lékařem: často se totiž jedná o potíže např. s artrosou, patní ostruhou, atd., kde je nutná pouze léčba FT, tedy fyzikální terapií (Elektroléčba, UZ, Mgt, atd.).

V ojedinělých případech nepřijímáme FT poukazy, a to proto, že dle diagnozy zjistíme, že vyšetření přímo rehabilitačním lékařem nutné je! Stále se totiž ještě děje, že není vystaven vhodný poukaz, může se tedy stát, že Vás naopak s Poukazem K odešleme zpět za lékařem, který Vám ho vystavil, aby Vám vystavil Poukaz FT a tím tak urychlíme nástup k rehabilitaci... Tímto Vás zároveň žádám o toleranci a pochopení, je to ve Váš prospěch.

S sebou si rovněž vezměte lékařské zprávy a nálezy, které máte k dispozici, a které se týkají potíží, jež budeme řešit. Obzvlášť, pokud jste po úraze nebo po operaci, vezměte s sebou zprávy z chirurgie nebo ortopedie nebo propouštěcí zprávu z nemocnice.

Zároveň se podívejte i na stránku Estetická medicína v rehabilitaci, jak lze u nás řešit např. celulitidu nebo striae, či jizvy, nebo nevzhledné tukové polštářky... Na tuto léčbu nepotřebujete žádný Poukaz, nikdy ji nehradí zdravotní pojišťovny.

Procedury, které nehradí zdravotní pojišťovny (najdete označené v Ceníku služeb), zdravotní pojišťovny nikdy neuhradí, a to ani s doporučením od jiného lékaře! Je proto pro Vás jen ztráta času absolvovat vyšetření jiným lékařem za účelem získat doporučení na tuto terapii (např. na léčbu Rázovou vlnou, nebo TR-Therapy, či Laser).

Jsem u Vás poprvé

Pokud jste přišli včas, pak se posaďte dole v čekárně, která je přímo naproti hlavních vstupních dveří. My o Vás díky objednávkovému systému a kameře víme, vyčkejte, vidíme Vás na monitoru a zavoláme si Vás... Pokud jste přišli náhodou později, pak po otevření vstupních dveří do budovy odbočte rovnou doprava a po schodech nahoru a do pravých dveří, kde se hlaste... Nicméně, rovnou Vás musíme upozornit, že si vyhrazujeme možnost přeobjednání termínu z důvodu Vašeho výrazně pozdního příchodu, abychom dodrželi stanovený objednávkový systém a nedostali se do časového skluzu...Za Vámi čekají další objednaní pacienti... Pokud jste přišli včas a my Vás 15min a déle od Vašeho objednaného času nevoláme, prosím ohlašte se u nás nahoře v pravých dveřích. Díky objednávkovému systému Vás z čekárny voláme postupně, není proto nutné postávat nahoře u dveří ordinace nebo u vstupu k rehabilitacím - fyzioterapii. Nikdo Vás nemůže předběhnout. Přicházejte tedy nahoru prosíme pouze dle volaného jména...

Co když mám nesmluvní zdravotní pojišťovnu OZP 207?

Vstupní vyšetření ani léčbu nám Vaše zdravotní pojišťovna neuhradí, pacienti si tuto léčbu musí uhradit sami, jako samoplátci... Pak v případě zájmu dejte přednost nadstandardní léčbě - terapiím (kterou nehradí ZP pojišťovny vůbec), s jejich výběrem, které jsou pro Vás vhodné, Vám pomůžeme, buď telefonicky, kdy budete hovořit s odborným Fyzioterapeutem, nebo emailem, který je adresován odbornému lékaři RFM. Léčbu pacientovi, který nemá naši smluvní pojišťovnu, zdravotní pojišťovna nehradí ani v případě, že máte doporučení jiného lékaře!

Ve zdravotnictví je zdravotní péče za Vás hrazena ze zdravotního pojištění, pokud tedy se ZP nemáme smlouvu, nebo se jedná o výkon, který nehradí zdravotní pojišťovna, pak jdou tyto služby na náklady Rehabilitačního centra a pacient si je musí uhradit stejně, jako bílou plombu u svého zubního lékaře. Proto jsou rovněž zpoplatněny některé administrativní úkony, které také nehradí zdravotní pojišťovny. Způsob platby u nás je možný v hotovosti, bezhotovostně platební kartou - přibližně od 24.5.2019 příjmáme téměř všechny karty, včetně benefitních... Lze u nás uplatnit i různé poukázky a benefity - Sodexo, Benefity CZ, Benefit Plus, Gusto Karta, Edenred... Také máte možnost úhrady Permanentky - Objednávkou FKSP, kterou nám vystaví a zašle Váš zaměstnavatel...Uplatnit a pořídit si u nás rovněž můžete Dárkové poukazy a Balíčky služeb od 350,-Kč až do 15000,-Kč...

Mám dárkový poukaz, chci si zakoupit dárkový poukaz

Dárkový poukaz lze u nás pořídit osobně přímo na Rehabilitaci. Máme různé nominální hodnoty od 350,-Kč až do 15000,-Kč. Platbu Dárkového poukazu většinou nelze provést přes FKSP objednávku, nebo poukázkami, většinou se jedná o platbu hotovostní - penězi a nebo kartou na terminálu, či převodem na účet  ČS a.s.  1668117369/0800

Zároveň lze na přání tento Dárkový poukaz zaslat elektronicky emailem v zabezpečené formě PDF, podepsaný el. certifikátem k vytištění, a to po uhrazení jeho hodnoty na účet Rehabilitačního Centra Šenov - Bank. účet: 1668117369 / 0800, viz kontakty. Pak je, ale nutné napsat nám email s konkrétními údaji klienta: jméno a příjmení obdarovaného klienta, cenu dárkového poukazu, datum narození klienta (uvádíme textem na Dárkový poukaz v kodovém označení poukazu), na poukaz uvádíme většinou text - Služby dle vlastního výběru a platnost takového poukazu je 6 - 12 měsíců... Do zprávy pro příjemce u platebního příkazu pak uveďte opět jméno a příjmení obdarovaného klienta, a jako VS datum narození klienta bez teček, DP - Služby dle vlastního výběru, abychom platbu správně přiřadili! Elektronicky zasíláme poukazy od 1100,-Kč...

Pokud máte platný Dárkový poukaz, pak funguje jako každý jiný Dárkový poukaz. Na www.rehabilitace-senov.cz v části Naše služby nebo v Ceníku služeb, či v Akcích a Novinkách naleznete, co všechno si za něj můžete pořídit, zda Masáž u maséra, nebo Masáž na Suché masážní vaně, Lymfodrenáž, TR-Therapy, Rázovou vlnu, Dornovu metodu, Kryoterapii, Suché uhličité zábaly CO2, respect. všechno, co máme uvedeno v Ceníku služeb... Stačí si jen vybrat, pokud si nejste jisti, zda vybranou léčbu - terapie můžete absolvovat, je možné se krátce dotázat našeho odborného Fyzioterapeuta telefonicky nebo svůj stav a potíže krátce popsat emailem, který naleznete v kontaktech, či poslat dotaz lékařce... Email: info@rehabilitace-senov.cz Tel: 596811289, 602544939

Možnosti platby

Akce, Novinky  »

Provoz NZZ po skončení nouzového stavu ČR, AG testy

V případě zájmu zajišťujeme také Antigenní testování na ZP, certifikovanými AG testy i s platným certifikátem EU

Více informací zde.

Super Inductive System (výkonový indukční systém) - moderní a účinná terapie

BTL 6000 Super Inductive System (vykonovy indukcni system)... Řešení akutní i chronické bolesti, blokády, mobilizace páteře a kloubů, stimulace, hojení, svalová relaxace, výhřezy meziobratlové ploténky, nervová regenerace... Jedinečná terapie fyzio, moderní technologie, okamžité výsledky...

Dotazy a objednávky na tel: 596811289, 602544939.

Více najdete také na stránce Super Inductive System nebo také na: https://www.super-inductive-system.cz/

Rázová vlna ESWT - zvýhodněná akce

Nejvýhodnější cena aplikace Rázové vlny v regionu Ostravska - Akce: 550,- Kč za 1 aplikaci.  Nově také léčba halluxů. Nyní nově BTL 5000 - Nejvýkonnější Rázová vlna ESWT

Při současné úhradě balíčku 4 aplikací najednou zvýhodněná Akční cena 1700,-Kč i se vstupním vyšetřením.  Akce na objednávky jen  do 31.3.2022.  Nevztahuje se na Estetickou Rázovou vlnu X-Wave

TR-Therapy - Účinné řešení Vaší bolesti, komplexní fyzioterapie - Akce

Selektivní radiofrekvenční terapie - Tecar - nová vysoce účinná terapie ve zvýhodněné zaváděcí ceně 1250,-Kč za 1 aplikaci, balíček 3 ošetření se zvýhodněním za 3300,-Kč a 4 aplikace za 4200,-Kč... Jedná se o komplexní aktivní ošetření fyzioterapeutem, včetně aplikace TR-T současně s prováděnou manuální terapií a prvky LTV s masážními technikami ... Pouze do 31.3.2022. Doporučuje také Prof. Pavel Kolář, PT, Ph.D.

"Výroční Dárkové poukazy", Benefity, Permanentky FKSP

"Výroční Dárkové poukazy" v zajímavých a zvýhodněných cenách... Možnost vlastní kombinace procedur, platnost poukazů 6 - 12 měsíců... Zajímavý a krásný dárek pro Vaše blízké a přátele v té nejlepší ceně... Široký výběr terapií a masáží... Příklady a výběr poukazů... Zasíláme i elektronicky...

Zdravotní a Sportovní Masáže -"Zvýhodněná Akce Relax"

Využijte uvolnění těla i mysli a přijďte se oprostit od denní únavy... Příjemná a zajímavá akce jen do 31.3.2022, již od 390,- Kč. Účinný program Masáží a Tejpování. Zvýhodněné Baňkování - masážHot Stones - Lávové kameny, Dornova metoda, Breussova masáž, Thajská masáž, Bowenova masáž, Sportovní a rekondiční masáž, Reflexní masáž plosky nohou, Indická masáž hlavy a šíje, Čínská tlaková masáž, Ruční lymfodrenáž,  SM Systém.

Lokální Kryoterapie - léčba chladem - 160°C - Akce

Léčba chladem - 160°C - Lokální kryoterapie je účinná rehabilitační metoda...Rychlé, krátké a účinné ošetření s dlouhotrvajícím efektem, okamžitý účinek metodou bez bolesti...Doporučuje se 3 - 10 aplikací dle stavu...Aplikace 2 - 5 minut.. Využijte akci se zaváděcí cenou 200,-Kč za 1 aplikaci do 5 minut...

FRM - Kolagenové injekce MD - Účinná léčba bolesti

Prokázaná účinná metoda - Fyziologická regulační medicína - KOLAGENOVÉ INJEKCE MD...  Terapie a léčba různých typů bolesti, regenerace a hojení tkání, náprava pohybu... Zvýhodněná cena - Akce pro objednávky jen do 31.3.2022. Vynikající výsledky bez vedlejších účinků...Nově i přípravky Guna a Ortho.

Aqua ThermoJet - Suchá masážní vana - relax masáž, Akční nabídka

Skvělá Antistresová masáž Jedná se o moderní způsob masáže, jehož působením dochází ke snížení svalového napětí, celkovému prokrvení těla, zároveň s příjemným uvolňujícím relaxačním účinkem...Páteř, záda, klouby, svaly, vazy - uvolnění napětí, bolesti, stavů vyčerpání a únavy...Zaváděcí Akční cena 250,-Kč - 15 min, 280,-Kč - 20 min...

AKCE nejen pro ženy a sportovce - Lymfodrenáž (ruční)

Připravili jsme pro Vás skvělou Akční nabídku! Účinná Lymfodrenáž - BTL Lymphastim 6000  za zvýhodněné ceny pro všechny věkové skupiny... Zajímavá Akce na objednávky jen do 31.3.2022... V akci také masáž Lávovými kameny - Hot Stones a Ruční lymfodrenáž.

Nový Paušální poplatek od 1.7.2019

Od 1.7.2019 jsme v našem Rehabilitačním centru zavedli Paušální poplatek - 600,- Kč pro pacienty na klasickou rehabilitaci na ZP...Paušální poplatek je platba za výkony, které jsou v době léčení pacienta poskytnuty a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Více najdete v Akcích a Novinkách, či v Ceníku...

Zábaly CO2 - Suché uhličité koupele - zvýhodněná Akce

Nová detoxikační metoda pomocí CO2 vede k regeneraci celého těla. Tato metoda je vhodná pro velmi široké spektrum pacientů a potíží. Nyní můžete objednat do 31.3.2022 - zvýhodněná cena u balíčku 5 aplikací - jen za 1600,-Kč... Informujte se u našeho Lékaře RFM, či u našich Fyzioterapeutů.

Lékařská poradna "Sportovní Medicíny"- sportovní rehabilitace

Lékařská poradna pro sportovce a  služby Sportovní medicíny a Rehabilitace, pod záštitou CZECH SOCIETY OF SPORTS MEDICINE. Široký výběr masáží, LTV a fyzikálních terapií, Kinezio Tejp, TR-Therapy, Laser, Rázová vlna, Lokální Kryoterapie, Suchá masážní vana, SIS...Individuální přístup a odb. poradenství

Laserová Sprcha - účinná výkonová terapie...

Využijte Laserovou Sprchu také k léčbě "alopecie" a dalších širokých možností této účinné terapie. Ideální v rehabilitační a sportovní medicíně i ortopedii, neurologii a dermatologii. Klouby, vazy, svaly, bolesti, hojení, záněty, otoky, jizvy, stryje. Široké pokrytí léčené plochy a hluboký průnik do tkáně. Zvýhodněná  Akce. Platí pro objednávky do 31.3.2022.

Rozšíření Provozní doby Rehabilitace a nové Terapie od 1.4.2016

Upozorňujeme pacienty na rozšíření odpol. provozu NZZ a na nové terapie a vybavení moderními přístroji BTL:

Pondělí až Čtvrtek - rozšířen odpolední provoz do 19,00 hodin

Objednávat se pacienti mohou telefonicky, jak k terapiím, masážím a rehabilitaci, tak i ke vstupnímu vyšetření lékařem RFM, kde mohou využít také osobní objednávky přímo v našem NZZ a našich web stránek... Objednání k vyšetření lékařem a k rehabilitaci upřednostňujeme telefonicky - 596811289,  602544939...

Produkty kloubní výživy, MGT přístroje - "Zvýhodněná Akce"

Kvalitní a účinné produkty kloubní výživy britské firmy Pharma-Future Ltd. s českým zastoupením řady Ortho 3000 a H-Protect EnzymeVíce info najdete i na našem webu: Léčiva a Produkty kloubní výživy, nebo u našeho odborného lékaře RFM, MUDr. Kateřiny Šochové. Zvýhodněné ceny produktů jen do 31.3.2022

Zdravotní péče i pro pojištěnce ZPMV ČR - 211

Od 1.10.2012 jsme kromě dalších ZP také smluvním partnerem ZPMV ČR 211... Můžeme tedy nabídnout plnou zdravotní péči i pojištěncům ZPMV ČR... Smluvní zdravotní Pojišťovny